14 april 2012
Districtsdag Emmen,

2012 Distr dag Emmen-028De Districtsdag is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis voor alle folkloristische dansgroepen in Groningen, Friesland en Drenthe. Dit is “District Noord” van de "Federatie van Folklore groepen in Nederland”. Elk jaar is er een groep die deze dag moet organiseren. Dit jaar was de groep “ ′t Aol′ Volk” uit Emmen aan de beurt. De dag begint altijd met een jaarvergadering van het bestuur van District Noord. Het is een openbare vergadering dus iedereen mag punten inbrengen en aan de rondvraag meedoen.

Daarna zijn er meestal activiteiten gepland in stad of dorp. In Emmen waren verschillende podia waar de folklore groepen aangevuld met plaatselijke dansgroepen optraden. Aan het eind van de middag zijn de groepen naar een scholencomplex gegaan voor een slokje een aansluitend een warme maaltijd. 

Het avondprogramma is een gezellig samenzijn met alle groepen.
Klik hier voor meer foto's