25 April 2009
Districtsdag Folkloristische dansgroepen in Bolsward.

Op Zaterdag 25 april is de "Boalserter Skotsploech" de organisator geweest van de jaarlijks terugkerende districtsdag. Op deze dag zijn 11 folkloristische dansgroepen uit Noord-Oost Nederland in de Bolsward samengekomen. Zij hebben in de Broerekerk hun jaarvergadering gehouden en nadien in de middag zich verspreidt door het centrum van Bolsward. Er werd gedanst in het centrum van de stad, rond de stadsgracht op de Appelmarkt en Marktstraat. Dat dit een kleurig schouwspel opleverde blijkt wel uit de foto. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd en een gezellig avondoptreden in besloten folkloristische kring. Bolsward heeft er deze dag folkloristisch gekleurd op gestaan.

Mede met dank aan onze sponsoren: Sonnema distilleerderij  Brandsmakoffie- en thee Bolsward sinds 1883  Gemeente Bolsward  Federatie van Folkloristische Groepen Nederland .

Klik hier voor meer foto's