5 april 2015, 2e Paasdag
Klederdracht festival in het Zuiderzee museum in Enkhuizen.


2015 Enkhuizen-010Tijdens het paasweekend was er een diversiteit aan klederdrachten te bewonderen tijdens het 3-daagse “Klederdracht Festival” in het buiten museum.
Verschillende klederdrachtgroepen uit plaatsen rondom de voormalige Zuiderzee dans- en zangoptredens en kleding presentaties.
De Boalserter Skotsploech was één van de groepen die een dansoptreden verzorgde op maandag 6 april.
De dag startte met een optocht van alle groepen rondom en door het museum dorp. Omdat er geen muziek in de optocht was hebben wij de boel opgefleur
d door het zingen van een aantal liedjes zoals het “Oliebollen” lied en “Te Boalsert in ‘e merke”. De groep heeft op drie verschillende plaatsen een optreden verzorgd, nl. het Kamper pleintje, in de muziektent en in de kerk. Dit was de eerste keer dat de groep in een kerk heeft gedanst. Door het mooie weer en het talrijk aanwezige publiek was het een mooie dag.
Klik hier voor meer foto's


 

16 september 2014
Prinsjesdag,


DSC 4654 800In het vroege voorjaar zijn wij uitgenodigd door de provincie om deel te nemen aan Prinsjesdag. Het is de gewoonte dat er elk jaar een delegatie van een provincie langs de route van de Gouden Koets staat en dit jaar was het Fryslân.
Na een aantal maanden van voorbereidingen was het eindelijk 16 september, derde dinsdag van september in 2014.
We moesten allemaal naar het restaurant in Zurich komen om samen in de bussen plaats te nemen. Om 10 uur arriveerden we bij het provinciehuis van Zuid Holland. Eerst een groepsfoto op de trappen en daarna koffie met een broodje. We worden toegesproken door de commissarissen van Zuid Holland, de heer Smit, en Fryslân, de heer Jorritsma. Daarna uitleg over het verloop van de dag en de do’s en don’ts.
Dan gaan we in optocht naar de Korte Vijverberg waar we langs de route moeten staan.
Het is een hele gebeurtenis om dit mee te maken. Eerst een hele stoet met verschillende leger onderdelen op hun paasbest, en veel paarden. En dan de Koninklijke familie.
Het is daar zo smal dat je staat bijna met je neus tegen de Gouden Koets en je moet om je tenen denken.
Tijdens de Troonrede mochten we niet van onze plaats en hebben we gezellig met alle ander bezoekers gekletst.
Toen de gebeurtenissen in de Ridderzaal afgelopen was kwam de optocht weer terug en konden we nog een keer van het schouwspel genieten. Daarna weer in optocht terug naar het Provinciehuis voor een heerlijke lunch voordat we weer aan de terugweg begonnen.
Het prachtig om mee te maken.
Klik voor meer foto's.


 

7 juni 2014
Klederdrachtdag in Enkhuizen,


Het Zuiderzeemuseum organiseerde een Klederdrachtdag waarvoor ze verschillende dans- en klederdrachtgroepen van rondom de Zuiderzee heeft uitgenodigd.
Na wat oponthoud op de afsluitdijk door de vele boten arriveerden we in Enkhuizen waar de koffie klaar stond.
Het programma van de dag bestond uit het lopen van een optocht met alle groepen en dan op een aantal plaatsen in het museum optreden.
Door het lekkere weer en het enthousiaste publiek is het een leuke dag geworden met dansen en verder flaneren door het museum.

6 t/m 8 september 2013
Europafest in Alsdorf, Duitsland,


DSC06907 800Elk jaar wordt er in Alsdorf een Europafest georganiseerd dat door zo’n 2000 folkloristen wordt bezocht.
De organisatie nodigde altijd muziekgroepen uit maar dit jaar voor het eerst een dansgroep. Ze hadden ons vorig jaar in Brunssum gezien waar we aanwezig waren op het World Folklore Festival.
Op de vrijdag waren we aanwezig bij verschillende gebeurtenissen zoals het planten van een Nederlandse linde en het aanslaan van een vat bier wat de opening van het feest inluidde.
Natuurlijk hebben we hierbij ook gedanst. Maar het weer werkte niet mee en goed nat geregend belanden we in de bibliotheek waar we ook moesten dansen.
Op zaterdagmorgen hadden we een luxe lunch en s’ middags een optreden op een show voor de senioren van Alsorf in het theater. Wij waren de uitsmijter maar de dichter die voor ons aan de beurt was vond het zo mooi zichzelf te horen dat het programma helemaal uitliep. We hebben daar met ons optreden het publiek weer wakker geschud. De zaterdagavond waren we uitgenodigd voor een buffet in de burcht.
De zondag is de belangrijkste dag van de feesten met een grote markt door het centrum. Voor ons begon het met een grote optocht van alle muziek en gilde groepen en wij.
Na de optocht hebben we nog een aantal keer opgetreden op verschillende plaatsen in het centrum. Aan het eind van de middag zijn we weer richting Bolsward vertrokken.
Klik voor meer foto's.


 

24-26 mei 2013
Friesentreffen op Helgoland


Dit jaar werd het “Friesentreffen” weer op Helgoland gehouden. Bij het “Friesentreffen” ontmoeten Friezen uit alle Frieslanden elkaar om hun Friese roots weer te verstevigen. De organiserende “Friesland” dit keer Noord-Friesland in Duitsland, stelt een cultureel programma op en aan ons “Fryslân” is gevraagd om voor muziek en dans te zorgen.
De “Fryske Rie” heeft hiervoor Nanne & Ankie en de Boalserter Skotsploech uitgenodigd. De reis naar Helgoland kun je bestempelen als een avontuurlijke reis. Eerst met de bus naar Bremerhaven waar we de boot naar het eiland namen. Maar om op Helgoland te kunnen komen moet je op zee overstappen van de grote boot in een sloep. En aangezien beide afzonderlijk van elkaar bewegen leek het overstappen meer overgooien van de grote boot naar de sloep.
De vrijdag is besteed met het inkwartieren in het Gästhaus en het verkennen van het eiland. Omdat het maar klein is kun je lopend het hele eiland rond.
Op de zaterdagmiddag was er een buitenoptreden gepland maar het weer gooide roet in het eten en werd het optreden verplaatst naar de Nordseehalle.
De avond begon met een diner in Hotel Helgolandia waarna iedereen weer naar de Nordseehalle vertrok voor het avondprogramma. Nu waren ook de mensen van de workshops daar en iedereen gaf een presentatie.
Op zondag morgen was er een kerkdienst. Na de dienst ging iedereen in optocht naar het plein voor het stadhuis. Hier hebben we nog een polonaise gelopen met iedereen die aanwezig was. Op een gegeven moment deden er 112 personen mee. Het duurde 20 minuten voordat we klaar waren.
Met het gebeuren op het plein was ook het weekend afgesloten en zijn we ons klaar gaan maken voor de terugreis.
Om 4 uur inschepen in de sloepen en bij de grote boot weer overspringen. Gelukkig is niemand in het water gevallen en zijn we allemaal weer veilig thuis gekomen.

14 april 2013
Kerkgang in Enkhuizen,

DSC07458 800Het Zuiderzee museum heeft voor verschillende weekenden in het zomerseizoen een kerkgang georganiseerd. Folklore groepen lieten daarbij zien hoe de mensen vroeger in hun plaats of op hun eiland naar de kerk gingen. Hoe ze gekleed waren voor de kerk en hoe kerkdienst daar gehouden werd.
We kregen allemaal een huis toegewezen waar we zogenaamd woonden en als de klokken begonnen te luiden gingen we naar de kerk. Op het plein voor de kerk kwamen we elkaar dan tegen en samen gingen we naar binnen. Hier werd wat verteld over de kerken en diensten in Bolsward. Tussen de kerkgangen door hebben we op verschillende plaatsen gedanst.
Klik voor meer foto's


 

6-9 september 2012
12e Folklore festival Walcheren
,

Het festival wordt georganiseerd door de folklore groep “Medioburgum” in Oost Souburg. Het festival wordt vrijdagavond geopend in de feesttent met enkele optredens van koren en dansgroepen uit de omgeving.
Zaterdag is het de beurt aan de uitgenodigde folkloregroepen uit Nederland: Boalserter Skotsploech en de Hakkenspits uit Venray, en uit België: De Sloepe uit Knokke Heist en Boerke Naas uit Sint Niklaas.
De dag begint met een optocht door het centrum waar een grote braderie aan de gang is. Dus tijdens de optocht tussen de kraampjes door kon je links en rechts genieten van de lekkere geuren. Na de lunch treden alle groepen op in de feesttent aangevuld met een aantal plaatselijke artiesten.
Het avondprogramma, de galavoorstelling, was weer in de tent met dezelfde groepen als die middag.
26 en 27 mei 2012
Folklore festival in Wilrijk, België,

 

Dit weekend waren we uitgenodigd door de groep “De Kegelaar”, uit Wilrijk bij Antwerpen, om aan hun jaarlijkse festival mee te doen. Na aankomst in Wilrijk stond de lunch al klaar.
Na de lunch omkleden om met de andere groepen naar het schuttersfeest in Edegem te gaan. Hier traden we op in de grote tent en omdat het heet weer was waren de zijkanten van de tent eruit gehaald. Verder konden we van het schutter feest genieten. Er waren wedstrijden schieten met een geweer en met pijl en boog. Verder waren er nog oude ambachten te zien en natuurlijk de nodige eet en drink tentjes.
Die avond hebben we in de Rozenkranszaal een warme maaltijd gehad met aansluitend een optreden van de aanwezige groepen. Na het officiële gedeelte van de avond kon iedereen zich omkleden en werd de avond nog gezellig doorgezet.
Op zondagmorgen was er een kerkdienst waar van alle groepen een bijdrage werd verwacht. Omdat wij zoiets niet hebben onze muzikanten “Air” van Bach gespeeld. Zondag middag was er een optreden in het Dion theater. Samen met de groep uit Slovenië en “De Kegelaar” hebben we een programma verzorgd voor een volle bak.

14 april 2012
Districtsdag Emmen,

2012 Distr dag Emmen-028De Districtsdag is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis voor alle folkloristische dansgroepen in Groningen, Friesland en Drenthe. Dit is “District Noord” van de "Federatie van Folklore groepen in Nederland”. Elk jaar is er een groep die deze dag moet organiseren. Dit jaar was de groep “ ′t Aol′ Volk” uit Emmen aan de beurt. De dag begint altijd met een jaarvergadering van het bestuur van District Noord. Het is een openbare vergadering dus iedereen mag punten inbrengen en aan de rondvraag meedoen.

Daarna zijn er meestal activiteiten gepland in stad of dorp. In Emmen waren verschillende podia waar de folklore groepen aangevuld met plaatselijke dansgroepen optraden. Aan het eind van de middag zijn de groepen naar een scholencomplex gegaan voor een slokje een aansluitend een warme maaltijd. 

Het avondprogramma is een gezellig samenzijn met alle groepen.
Klik hier voor meer foto's


16 april 2011
Districtsdag Terschelling,

09De district op één van de eilanden betekent meestal een weekendje met zijn allen weg. Zo ook deze keer.
Vrijdagmiddag zijn we naar het eiland vetrokken. We hadden een kampeerboederij gehuurd samen met de groep van Ameland die op zaterdag zou komen. Vrijdagavond zijn we gezellig met de groep uit eten geweest bij de “Rustende Jager” in Midsland. We konden hier lopend heen want onze kampeerboerderij was bijna om de hoek. Na het eten hebben we nog een wandeling naar het strand gemaakt onder leiding van onze eigen “Terschelling gids” Bouke Boomsma, die ca 20 jaar op het eiland heeft gewoond.
Zaterdagmorgen lekker lui laat ontbijten en rustig omkleden zodat we op tijd bij ET in Midsland zijn voor de ontvangst en de jaarvergadering van “District Noord”. Na de jaarvergadering is elke groep onder begeleiding van een paar Terschellinger Dansers naar het centrum van Midsland gelopen voor een programma in het dorp. Dit bestond uit wandeling met activiteiten door het dorp. Een van die activiteiten was natuurlijk een optreden, maar we zijn ook bij een brommerverzamelaar geweest die voor de gelegenheid een vragenlijst had gemaakt over zijn verzameling. Verder konden we op andere locaties een verhaal aanhoren en een oude film over Terschelling en zijn tradities zijn.
Na het middag programma zijn de groepen weer teruggegaan naar “ET10” voor een warme maaltijd en een gezellig avondprogramma. Op zondag zijn we weer onderleiding van onze “Terschelling gids” naar West gegaan voor een rondleiding door het dorp. Dit was zeer leerzaam voor de meesten van de groep. En toen weer naar de boot voor de terugtocht.


Pinksterweekend 2010
Jubileum de Losser Böggelrieders en Daansers,

Tijdens dit Pinksterweekend vieren de “Losser Böggelrieders” hun 55 jarig jubileum. De “Daansers” zijn35 jaar later opgericht zodat zij hun 20 jarig jubileum vierden. Een weekend weg betekent meestal ergens onderdak zoeken voor de hele ploeg voor een paar nachten. Dit hebben we gevonden bij “Boer Frans” van “Boer zoekt vrouw” in de Lutte. De boerederij van zijn ouders wordt zomers gebruikt als kampeerboerderij. Gelukkig alleen zomers want erg warm was het er niet.
Op zaterdag werden alle groepen verwacht bij het openluchtmuseum van Losser. Vanaf hier vertrok een optocht door het centrum naar het gemeentehuis. Hier stond de locoburgemeester met zijn vrouw klaar om ons uit te nodigen om binnen een drankje te komen drinken. Hier werd de jubilerende groep door verschillende sprekers toegesproken en gefeliciteerd. Daarna werden verschillende geschenken uitgewisseld. Hierna ging iedereen naar een plein waar de Meiboom op traditionele wijze zou worden opgezet. Dit alles onder begeleiding van de muziekvereniging. Later die middag hebben we nog twee keer opgetreden, één keer in het dorp en één keer in een bejaardenhuis. Daarna weer terug naar het openluchtmuseum voor een maaltijd.
Bij het opluchtmuseum hoort ook een openluchttheater waar die avond door alle groepen werd opgetreden. Omdat wij laat in het programma zaten hebben we eerst een plekje op de tribune opgezocht om de andere groepen te bekijken. Het was een leuk afwisselend programma met veel buitenlandse groepen. Na de showavond is iedereen weer teruggegaan naar het openluchtmuseum voor de afterparty. Op zondag weer terug naar Bolsward want maandagmorgen 5 uur moesten we weer aantreden bij de “Fiets Elfstedentocht”.


9 Mei 2010
Boalserter Skotsploech levert bijdrage aan folklore op de Keukenhof.

De Keukenhof voert tijdens het seizoen een agenda met vele activiteiten. Het weekend van 7 tm 9 mei is bestempeld als klederdrachtfestival. 

 

 

KeukenhofDe "Boalserter Skotsploech" is gevraagd door de organisatie van de Keukenhof een bijdrage te leveren aan een klederdrachtweekend op de Keukenhof. De Keukenhof is in het voorjaar altijd al een kleurig spektakel, maar zal met de bijdrage van de "Boalserter Skotsploech" alleen nog maar kleuriger en nog zonniger worden. Als lopend museum zullen de "Boalserters" hun kunnen tonen op verschillende plaatsen in de Keukenhof op deze moederdag. De Keukenhof is dit jaar geopend van 18 maart tot 16 mei.

Klik hier voor meer foto's


Januari 2010
Project Sabrina de Vries - Fotovakschool Amsterdam

Deze maand zijn er door Sabrina de Vries verschillende foto's gemaakt van de leden van de "Boalserter Skotsploech". Sabrina zit op de fotovakschool te Amsterdam en is bezig met haar afstudeerproject voor portretspecialisatie. Ze koos hierbij voor het Friese kostuum en bewerkte de foto's alsof ze rond 1860 zijn gemaakt. Op haar website www.sabrinadevries.nl kunt u meerdere van haar projecten zien. Wij zijn, vanzelfsprekend blij met het mooie resultaat.

Klik hier voor meer foto's


19 Mei 2009
Boalserter Skotsploech levert bijdrage aan de "krachtdag".

Zaterdag 16 mei heeft de "Boalserter Skotsploech" deelgenomen aan een bijzonder evenement op het industrieterrein bij de Welkoop t.o. de vroegere Nestle fabriek. Deze dag heeft in het teken gestaan van kracht en was een initiatief van Bouke Bakker. In samenwerking met dameszadelclub fleurop is een bijzonder optreden verzorgd geheel in Friese stijl met schitterende kostuums en dans van Fries paard tot Friese folklore tot en met Friese choreografie. Het geheel werd met een paardentram door de stad richting het BKB terrein gebracht.

Klik hier voor foto's


Fleurop


25 April 2009
Districtsdag Folkloristische dansgroepen in Bolsward.

Op Zaterdag 25 april is de "Boalserter Skotsploech" de organisator geweest van de jaarlijks terugkerende districtsdag. Op deze dag zijn 11 folkloristische dansgroepen uit Noord-Oost Nederland in de Bolsward samengekomen. Zij hebben in de Broerekerk hun jaarvergadering gehouden en nadien in de middag zich verspreidt door het centrum van Bolsward. Er werd gedanst in het centrum van de stad, rond de stadsgracht op de Appelmarkt en Marktstraat. Dat dit een kleurig schouwspel opleverde blijkt wel uit de foto. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd en een gezellig avondoptreden in besloten folkloristische kring. Bolsward heeft er deze dag folkloristisch gekleurd op gestaan.

Mede met dank aan onze sponsoren: Sonnema distilleerderij  Brandsmakoffie- en thee Bolsward sinds 1883  Gemeente Bolsward  Federatie van Folkloristische Groepen Nederland .

Klik hier voor meer foto's


4 Oktober 2008
Japanse studenten leren "Skotse trije"

Zaterdag 4 oktober arriveerden een 7 tal studenten uit Japan in Bolsward om zich een specifiek Friese dans te laten aanleren door de Boalserter Skotsploech. Voor een Japans TV programma werden hiervoor opnamen gemaakt in het Convent.

 

Japanse studenten dansen de Skotse Trije

Rond de klok van drie uur, terwijl de Skotsploech toevallig in Fries kostuum de Skotse trije aan het oefenen waren, kwamen de Japanse studenten het Convent binnenlopen. Toen de dans was beeindigd werd er door de studenten geapplaudisseerd en gejuicht. Uko Tjalsma heette de Japanners welkom en vroeg of zij toevallig langskwamen. Loek Heida, de accordeonist van de Boalserter Skotsploech vertelde iets over het Friese kostuum, de folkloristische dansen en de Friese gewoontes. Vervolgens werd aan de studenten de vraag gesteld of zij het leuk zouden vinden om een echte Friese dans te leren. Japans is moeilijk te verstaan, maar enthousiasme is zonder problemen te begrijpen ook al versta je geen Japans. De hilariteit werd nog groter toen door de voorzitter Uko Tjalsma werd voorgesteld om dat dan ook maar gelijk in het Fries kostuum te doen. Eerst werd de dans voorgedaan en toen stukje voor stukje geoefend met de Japanners. Na de eerste oefening volgde het omkleden. Alles lag klaar, maar Japanse vrouwen zijn klein en zodoende moest er veel worden geimproviseerd. Ook bij de heren was het passen en meten en improviseren. Maar goed, na enige tijd verschenen er toch 3 dames en 4 heren in het Fries kostuum voor de Japanse camera's. Na nog een tijdje oefenen werden de Japanse studenten geacht, de vereenvoudigde versie van de Skotse trije, op eigen kracht voor de camera's ten uitvoer te brengen. Het zag er hilarisch uit, maar voor zo een korte oefentijd mocht geconstateerd worden dat het geheel er niet slecht uit zag. Via de link naast de foto kan u bekijken hoe het er die middag ongeveer uitzag. Rond april 2009 moet het programma op de Japanse TV  zijn verschijnen.

Klik hier voor meer foto's


2005 Zwitserland

De "Ploech"  voor het plaatselijke stadhuis

Het Promo Festival is een jaarlijks terugkerend festijn, waarbij de hele stad feest viert. Compleet met een grote kermis en een bijna permanente braderie, waar het tijdens het hele feestweekend een drukte van belang is geweest. Ook is er ieder jaar een folkloristisch festival, waar 4 buitenlandse groepen aan deelnemen en waar veel belangstelling voor bestaat. Dit was ook duidelijk te merken aan de belangstelling, die de leden van de Skotsploech bij de optredens kregen van het Zwitserse publiek.Men had erg veel belangstelling voor de authentieke kostuums en de Friese dansen, erg opvallend tussen de andere folkloristische kostuums.
Klik hier voor meer foto's


2005
Engeland

In het lange weekend' van 27 t/m 30 mei werd een reis gemaakt naar een bevriende
dansgroep in het Engelse Worthing. Deze dansgroep is voor de oplettende
folkloreliefhebber zeker geen onbekende, omdat de Morrisdansers al enige
malen in Bolsward te gast waren en optredens in de stad verzorgden.

Klik hier voor meer foto's

 


2005
Jaar van de folklore

2005 is uitgeroepen tot het jaar van de folklore, overal in Nederland worden er dit jaar activiteiten ontplooid om de Nederlanders weer wat bekend te maken en te interesseren voor het historische eigene, voor de folklore. Een van de grootste evenementen op dit gebied vond afgelopen zaterdag 4 juni plaats in het Openluchtmuseum te Arnhem, de landelijke folkloredag. Het spreekt vanzelf dat ook de Boalserter Skotsploech daarbij aanwezig moest zijn.  Een groot evenement was georganiseerd; maar liefst veertienhonderd dansers van de rond zestig dansgroepen waren in Arnhem present om de folklore uit de eigen regio te laten zien. Helaas regende het de gehele dag en kwam er een vervroegd eind aan deze bijzondere dag.

2005
Duitsland - Jever

Ook afgelopen zondag 5 juni stond in het teken van de folklore, deze keer werd er gedanst in Duitsland in het Oost Friese Jever. De bevriende dansgroep 'Tanz und Trachtengruppe Jever' viert dit jaar zijn 25 jarig bestaan en organiseerde een dansfestival, waarbij de Skotsploech ook werd uitgenodigd


2002
Prinsjesdag

Op 17 september waren ze te gast in Den Haag bij Prinsjesdag. Op de Korte Vijverberg waren ze onderdeel van de burgerwacht. Een keer per twaalf jaar is Fryslân aan beurt om de burgerwacht te vormen voor de traditionele rijtoer. De leden van de Boalserter Skotsploech waren met nog een kleine 170 andere folkloristen naar residentie toe gereisd. Het was een mooie dag met veel belangstelling voor de Friese folklore. Natuurlijk stond de ploech eersterangs en de leden zagen Prinses Maxima dan ook van zeer dichtbij langs komen. Na een heerlijke lunch in het provinciehuis reden de folkloristen weer huiswaarts.