Het Repertoire

De kostuums die de leden van de Boalserter Skotsploech dragen zijn van rond 1850 - 1860, de dansen die met deze kostuums worden gedanst zijn zoveel mogelijk uit dezelfde tijd.
Er staan verschillende soorten dansen op het repertoire zoals: Walsen, Skotsen, Mazurka's, Formatiedansen waaronder o.a. de 'Tsjerne' en quadrilles als 'De Skotse Trije', 'Op e Nijsted', 'Fjouwerisom' en anderen.
Er zijn nog steeds genoeg dansen te vinden en te reconstrueren om het repertoire van de Skotsploech uit te breiden. Men is wel afhankelijk van datgene wat in deze tijd is vastgelegd door dansmeesters en muzikanten. Gelukkig is er in Friesland wat materiaal achtergelaten door muzikanten als Wieger Michiels Visser (1801-1886) en Andries Kiers (1856-1897), waar nog regelmatig uit wordt geput als men om bruikbaar materiaal zoekt.
Er zijn nog altijd kenners die verbanden kunnen leggen tussen muziek en de daarbij behorende danspassen.

De Skotsploech heeft ook enkele dansen op het repertoire staan van rond de eeuwwisseling, of even daarna, dansen die nog regelmatig worden gedanst voor de wat oudere toeschouwers, het spreekt vanzelf dat er dan al gauw een stukje herkenning volgt.

 

mazurka Mazurka
skots Skots
wals Wals
skotse trije Formatiedans - Skotse Trije


De muzikale begeleiding van de dansen wordt verzorgd door 1 violiste en 2 accordeonisten.