Het "Internationaal Folkloristisch Dansfestival Bolsward"

Ieder jaar wordt er in de stad Bolsward een Internationaal Folkloristisch Dansfestival georganiseerd waar veel leden van de Boalserter Skotsploech hun medewerking aan verlenen. De organisatie is ondergebracht bij een onafhankelijke stichting.

Het festival vindt plaats in de laatste volle week van de maand juni tijdens de Heamielfeesten(Oogstfeest).