skotsploech idf logo klein

De Boalserter Skotsploech

De Boalserter Skotsploech is een folkloristische dansgroep uit één van de Friese elf steden Bolsward. De leden van de groep treden op in de traditionele Friese klederdracht van rond 1860. De dansen die de dansgroep op het repertoire heeft stammen uit dezelfde periode.

De Boalserter Skotsploech werd in 1958 opgericht. Nu, ruim 50 jaar later  is de groep nog steeds springlevend. Nooit tevoren waren er zoveel aanvragen voor optredens en reizen als juist de laatste jaren.

Trad men in het verleden enige tientallen keren per jaar op, tegenwoordig moeten de leden zich rond de 30 keer per jaar in het kostuum steken.

Op dit moment telt de Skotsploech ruim 30 leden, die iedere maandag van heinde en ver komen om het repertoire van rond de 60 dansen te onderhouden en uit te breiden.

De leden besteden ook veel tijd aan het maken, verzorgen en perfectioneren van de kostuums en de sieraden.

Alle kostuums zijn inmiddels goedgekeurd en kunnen de toets der kritiek ruim doorstaan.
Aardig is het te constateren dat er naast gelijkvormigheid ook verschil in kostuums is. Verschil in kleur en model, maar ook in de verdere aankleding. Zo worden verschillende soorten en modellen oorijzers gedragen.